Łatwy Sposób Na Ponowne Uruchomienie Systemu Windows 7 W Trybie Awaryjnym VMware

Usuń złośliwe oprogramowanie, wirusy i napraw wolne komputery już dziś. Nie musisz płacić za drogie wsparcie lub naprawy.

Ten post internetowy ma na celu pomóc klientowi, gdy pojawi się komunikat o błędzie VMware Ponowne uruchamianie systemu Windows 7 w trybie awaryjnym.Każdy z naszych ekranów z rodziny VMware, czasopism i telewizorów F8 jest prawdopodobnie powtarzany na wirtualnej klawiaturze, ponieważ ekran zaawansowanych opcji rozruchu. Użyj klawiszy strzałek, aby wybrać opcję Wyjdź z trybu awaryjnego, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby ponownie uruchomić maszynę wirtualną w trybie awaryjnym.

Wiele razy, gdy dziewczyny próbują uruchomić tryb awaryjny systemu WindowsVMware naciska klawisz F8, oprogramowanie nie działa, ponieważ proces pobierania jest po prostu zbyt szybki lub zbyt szybkiustaw rzeczywisty czas na 0. Obyś opracował wiele innych sposobów na uruchomienie trybu przyjemnego, jak każdy z nas prowadzi opisanenajniższy.

4. W niektórych typach w kierunku opcji rozruchowych zmień opóźnienie obuwia po włączeniu, na przykładponiżej.

4. Po ponownym uruchomieniu komputera system Windows uruchomi się w trybie awaryjnym. Przywracanie ustawień domyślnychnormalny bagażnik, użyj ponownie msconfig i wyłącz bezpieczny i chroniony rozruch.

Scroll to top