Jak Pomyślnie Zdecydować, Jak Przywrócić Bazę Danych MSSQL Z Pliku Zrzutu SQL?

Usuń złośliwe oprogramowanie, wirusy i napraw wolne komputery już dziś. Nie musisz płacić za drogie wsparcie lub naprawy.

W tym poście na blogu prawie wszyscy odkryją kilka możliwych powodów, dla których może to spowodować przywrócenie bazy danych mssql z pliku zrzutu sql, a następnie podzielą się możliwymi rozwiązaniami tego problemu.W Object Explorer spotkaj się z konkretną instancją SQL Server Database Engine, a następnie wdróż instancję.Kliknij prawym przyciskiem myszy Bazy danych i wybierz Przywróć bazę danych.Na stronie Ogólne zacznij od sekcji Ogólne źródło, aby określić pochodzenie i lokalizację kontrolek kopii zapasowej do przywrócenia.

W tej krótkiej serii utworzysz wspaniałą nową bazę klientów, wykonasz prostą kopię zapasową, a następnie przywrócisz wszystko.

jak przywrócić bazę danych mssql z pliku zrzutu śmieci sql

Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje, przeczytaj Tworzenie pełnej kopii zapasowej bazy danych, a jednocześnie Przywracanie kopii zapasowej za pomocą programu SSMS< /a>.

Tło

 • Serwer SQL
 • SQL Server Management Studio (SSMS)
 • Utwórz bazę danych audytu

  Jak przywrócić bazę danych SQL Server?

  Otwórz Microsoft SQL Server Management Studio i przejdź do Bazy danych:Kliknij prawym przyciskiem myszy Bazy danych i wybierz Przywróć bazę danych.W oknie Określ ciężarówkę kopii zapasowej kliknij Dodaj”.Kliknij OK; Najprawdopodobniej pojawi się ramka okna Określ kopię zapasową:Kliknij OK.

  1. Uruchom SQL Server Management Studio i (ssms) połącz się z instancją SQL Server.
  2. Otwórz nowe okno pytań.
  3. Uruchom unikalny kod Transact-SQL (T-SQL), aby przeprowadzić własny test bazy danych. Zwykle odśwież węzeł bazy danych w Eksploratorze obiektów, który pomoże zobaczyć bazę danych nowego użytkownika.

  Rozwiąż typowe błędy komputera

  Jeśli występują błędy komputera, awarie i inne problemy, nie martw się — Reimage może pomóc! To potężne oprogramowanie naprawi typowe problemy, ochroni Twoje pliki i dane oraz zoptymalizuje Twój system pod kątem maksymalnej wydajności. Więc bez względu na to, czy masz do czynienia z przerażającym niebieskim ekranem śmierci, czy tylko z ogólną powolnością i powolnością, Reimage może w mgnieniu oka przywrócić komputer na właściwe tory!

 • Krok 1: Pobierz i zainstaluj Reimage
 • Krok 2: Uruchom aplikację i zaloguj się przy użyciu danych logowania do konta
 • Krok 3: Wybierz komputery, które chcesz przeskanować i rozpocznij proces przywracania

 • UŻYJ [master]CHODZIĆUTWÓRZ BAZĘ DANYCH [SQLTestDB]CHODZIĆUŻYJ [SQLTestDB]CHODZIĆUTWÓRZ TABELĘ Testowy SQL (ID INT KLUCZ PODSTAWOWY NIE NULL,c1 VARCHAR(100) NOT NULL,dt1 DATETIME NIE JEST NULL DOMYŚLNIE getdate())CHODZIĆUŻYJ [SQLTestDB]CHODZIĆSU INSTALL IN SQLTest C1) (id, VALUES(1, 'test1')INSERT INTO SQLTest C1) (id, VALUES(2, 'test2')INSERT INTO SQLTest C1) (id, VALUES(3, 'test3')INSERT INTO SQLTest C1) (id, VALUES(4, 'test4')INSERT INTO SQLTest C1) (id, VALUES(5, 'test5')CHODZIĆ* WYBIERZ Z SQLTestCHODZIĆ

  Utwórz kopię zapasową

  1. Uruchom SQL Server Management Studio (SSMS) i hiperłącz do właściwej instancji SQL Server.
  2. Rozwiń określony węzeł w Przeglądarce obiektów.
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy bazę danych, przesuń się nad zadaniami i wybierz „Kopia zapasowa…”.
  4. W sekcji Miejsce docelowe upewnij się, którzy eksperci twierdzą, że ścieżka do wszystkich kopii zapasowych jest prawidłowa. Jeśli potrzebujesz, abyś mógł to zmienić, wybierz Usuń, aby wyciągnąć istniejącą ścieżkę i wprowadź nową ścieżkę w polu operacji Dodaj. Możesz użyć wiodącego wielokropka, aby uzyskać dostęp do wybranego pliku.
  5. Kliknij OK, aby wykonać kopię zapasową bazy danych.

  Możesz co więcej uruchomić nasze polecenie Transact-SQL, aby ułatwić korzystanie z bazy danych:

  GOTOWOŚĆ BAZY DANYCH [SQLTestDB]TO DISK=N'C:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL14.MSSQLSERVERMSSQLBackupSQLTestDB.bak'Z NOFORMATEM, NOINIT,NAZWA=N'SQLTestDB-Pełna kopia zapasowa bazy danych opium', SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD, STATS=10CHODZIĆ

  Przywróć kopię zapasową

  1. Uruchom odpowiednie SQL Server Management Studio (SSMS) i dodaj je do swojej rodzinnej instancji SQL Server.

  2. W Eksploratorze obiektów kliknij prawym przyciskiem myszy żądany węzeł bazy danych i łatwo przywróć bazę danych….urządzenie:,

  3. Wybierz, a następnie kilka wielokropków (…przed ), aby znaleźć plik zapisu.

  4. Wybierz i wprowadź ścieżkę, w której faktycznie znajduje się Twój dokument .bak. Następnie wybierz bieżący plik .bak i kliknij OK.

  5. Kliknij OK na rynku, aby zamknąć okno dyskusyjne Urządzenia do tworzenia kopii zapasowych.

  6. Kliknij OK, aby przywrócić kopię zapasową bazy danych.

  jak zastąpić bazę danych mssql z pliku zrzutu sql

  Potencjalnie możesz również uruchomić następujący scenariusz Transact-SQL, aby przywrócić całą bazę danych:

  UŻYJ [master]PRZYWRACANIE BAZY DANYCH [SQLTestDB]Z to dysk N'C:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL14.MSSQLSERVERMSSQLBackupSQLTestDB.bak' WITH FILE=1, NOUNLOAD, STATS=5CHODZIĆ

  Zwiększ zasoby własne

  Uruchom następujące polecenie Transact-SQL, aby usunąć Wlej zbudowaną bazę danych, w tym historię kopii zapasowych, z powrotem do bazy danych MSDB:

  EXEC msdb.dbo.sp_delete_database_backuphistory oznacza @database_name N'SQLTestDB'CHODZIĆUŻYJ [master]USUŃ BAZĘ DANYCH [SQLTestDB]CHODZIĆ

  Pokaż więcej

  Zapisz podgląd i utwórz ponownieZapisz pod adresem URLUtwórz zapisanyPrzywróć kopię zapasową bazy danych

 • 2 minuty połączonego odtwarzania
 • Jak przywrócić czy .DMP ma zastosowanie w SQL Server?

  . dmp był wcześniej własnością iBackup i nie może być bardzo odczytywany przez SQL Server, który zasadniczo rozumie tylko swoje własne kopie (.bak). Jeśli chcesz to przywrócić, musisz przywrócić całe oprogramowanie iBackup.

  Ta strona przedstawia różne sposoby odtwarzania kopii zapasowej bazy danych SQL Server. W szczególności mój partner w połączeniu z ja przyjrzę się, jak pomóc odtworzyć idealną bazę danych

  1. za pomocą poleceń T-SQL
  2. z SQL Server Management Studio
  3. z aplikacją SQLBackupAndFTP

  Jak przywrócić bazę danych SQL Server z kopii zapasowej za pomocą poleceń T-SQL

  Jak przywrócić jedna konkretna baza danych mssql z pliku BAK?

  Przywróć informacje z pliku .bak W ostatecznie lewej nawigacji witryny kliknij prawym przyciskiem myszy większość serwera bazy danych, kliknij Zadania, kliknij Przywróć. Nazwa witryny odzyskiwania znajduje się na ogólnej liście bazy danych Do. Aby utworzyć nowy bank danych, wpisz jego nazwę na liście wpisów przyczyn. Wybierz Z urządzenia.

  Polecenie RESTORE DATABASE to normalny, podstawowy i wszechstronny sposób przywracania kopii zapasowych SQL Server, ponieważ polecenia T-SQL działają na całym świecie, niezależnie od tego, czy piszesz je w SQL Server Management Studio, uruchom je, instalując narzędzie sqlcmd lub uruchom go ze swojego ulubionego programu. Sprawdźmy, jakich poleceń należy użyć, aby naprawdę przywrócić trzy typy kopii zapasowych: pełne, różnicowe i sprawdzające transakcje.

  Przywróć pełną kopię zapasową bazy danych klienta SQL Server

  Pełne kopie zapasowe zawierają większość informacji potrzebnych do przywrócenia bazy danych do punktu, w którym zakończył się proces tworzenia kopii zapasowej. Kopia zapasowa jest w stanie trwale nadpisać istniejącą bazę danych i/lub utworzyć nową listę SQL Server. Ustawmy kopię zapasową przechowywaną w pliku D:Adventureworks_full.bak za pełną, a będziesz chciał przywrócić Adventureworks do kolekcji. Musisz uruchomić następujące instrukcje: BAZA DANYCH

  Przywracanie Adventureworks Z DYSKU oznacza to, że „D:Adventureworks_full.bak”

  Potem, jeśli chcesz wykonać przywracanie różnicowe lub kopię zapasową dziennika karty, będziesz potrzebować pomocy wraz z opcją NORECOVERY. Może to z powodzeniem pozostawić proces tworzenia kopii zapasowej, w którym stan przywracania jest prawidłowy, i umożliwić Twojej rodzinie przywrócenie dodatkowych kopii różnicowych.kopii zapasowych lub kopii zapasowych dziennika transakcji. BAZA DANYCH

  Przywracanie Adventureworks Z DYSKU jest odpowiednikiem „D:Adventureworks_full.bak” Z NORECOVERY.

  Przywróć różnicową kopię zapasową katalogu SQL Server

  Kopie różnicowe zawierają zmiany, które pojawiły się w bazie danych od czasu zakończenia pełnej kopii zapasowej. Poprzednie nagrywanie różnicowe kumuluje wszystkie zmiany, więc do odnowienia bazy danych nie potrzeba dużo więcej różnicowych kopii zapasowych, tylko ostatnia. Przed ponownym uruchomieniem różnicowej kopii awaryjnej należy pomóc w przywróceniu całej ostatniej pełnej kopii zapasowej za pomocą opcji NORECOVERY, a następnie poprzedniej różnicowej kopii zapasowej za pomocą specjalnej alternatywy ODZYSKIWANIA: BAZA DANYCH

  Przywracanie Adventureworks Z DYSKU oznacza „D:Adventureworks_full.bak” Z BAZĄ DANYCH norecoverychodzićprzywróć Adventureworks Z DYSKU='D:AdventureWorks_diff.dif' Z ODZYSKIWANIEMIdź

  Przywróć kopię zapasową urządzenia bazy danych SQL z dziennikiem transakcji

  Kopie zapasowe dziennika transakcji oferują wszystkie transakcje, które miały miejsce od ostatniej obsługi dziennika ofert (lub pierwszej tradycyjnej kopii zapasowej), a więc od wykonania operacji tworzenia kopii zapasowej. Należy przywrócić wszystkie kopie zapasowe dzienników z ostatniej różnicowej kopii zapasowej, szacunkowo w tej samej kolejności, w jakiej znaleziono niektóre osoby. I oczywiście, oprócz wykonywania kopii różnicowych, kopie zapasowe dziennika są uczciwie przywracane po uzyskaniu pełnych kopii zapasowych (dowiedz się więcej o przywracaniu do punktu w czasie):

  Rozwiąż wszystkie problemy z komputerem jednym kliknięciem. Najlepsze narzędzie do naprawy systemu Windows dla Ciebie!

  Scroll to top